Skrevet av Det Norske Imagoinstitutt

Vi sitter på Lyr, jag och Helge. Morgonen idag har varit lugn. Vi har läst, läst högt och samtalat. Vi har nu stillhet efter många dagar med besök, av barn, barnbarn, vänner. Det har vart mycket närhet och närvaro i nuet, lek och hjärterum. Och stunder av överstimulering, både för stora och små.