Kjærlighetens gjerninger

17. april, 2012

Skrevet av Det Norske Imagoinstitutt

Å skape levende og varige parrelasjoner er en av de største utfordringene i vårt voksenliv. De fleste av oss kjenner hvordan en travel hverdag kan tappe oss for energi. Gradvis forsvinner også energien og kjærlighetskraften, vi kjente så sterkt i begynnelsen av forholdet.
Klikk på overskriften for å lese blogginnlegget.

Indre og ytre ballanse  
Mye energi går naturligvis til barn og jobb, nødvendige gjøremål og sosiale aktiviteter. Utfordringen er hvordan vi skal klare å ballansere vårt energiforbruk mellom de forskjellige sfærer slik at parforholdet kan fortsette å utvikle seg og forbli et levende og meningsfylt forhold, der vi opplever kjærlighetsfull kontakt. Vår erfaring at de fleste av oss strever med å finne en indre og ytre balanse for å kjenne at vi fortsatt har styringen i våre liv og parliv.

Kjærlighetskontakt
Er det ubalanse over tid, begynner  parforholdet og kjærlighetslivet å lide. Det er her våre forsvars- og overlevelsesstrategier aktiveres. Det oppstår krangler og konflikter og vi mister hverandre av syne. Energien begynner å lekke ut og kontakten blir dårligere. Dere som har vært på parkurs vet noe om hva som skal til for å komme på sporet igjen, finne retningen og gjenopprette kjærlighetskontakten. Og dette må vi gjøre hver dag for å sikre kontakten og den indre meningen i forholdet.

”Helbredelsens grunn”
Den danske filosofen Søren Kierkegaard snakket om kjærligheten som “helbredelsens grunn”. Han refererte til kjærligheten vi alle har i oss, den som leger våre sår og bygger bro når ting låser seg. Kjærligheten som strekker seg mot andre mennesker, som vil ha kontakt og kommunisere. Det er den kjærlighet som vil kjærlighet, både inni oss selv og i forhold til vår neste. For å være i relasjon til vår partner må vi også være i relasjon til oss selv. Vi må snakke med oss selv på samme måte som vi forholder oss til vår partner, anerkjenne og verdsette vår partners perspektiv som like viktig som mitt. Det er å la kjærligheten råde. Dette er kjærlighets gjerning, noe som tvinger oss til å være våkne og nærværende i våre relasjoner.

Aktive handlinger
Kjærlighetshandlinger er aktive handlinger overfor partneren, i motsetning til å sitte passiv og vente på at den andre tar initiativ. Aktive handlinger er helt avgjørende for at parforholdet ikke skal tørke ut. Så kjære Imago venner: Fyll ditt parforhold med kjærlighetshandlinger hver dag, slik at din partner  får en følt opplevelse av å bety noe, kjenne seg verdsatt og satt pris på, verd å elske.

Begynn i dag!
Sett deg ned og lag en liste med kjærlighetsgjerninger du ønsker å gi din partner som gave, og begynn allerede i dag. Husk at det vi gir, får vi tilbake! Det som kommer fra hjertet, går til hjertet!


Varme hilsner
 

Helge & Britt