Hvorfor velge våre kurs?

Vi er et psykologektepar som personlig har gått den veien vi underviser i. Det var ikke nok å være psykologer og terapeuter for å skape et godt parforhold. Vi måtte selv finne hjelp og bevisst arbeide med vårt forhold. Noen av våre erfaringer deler vi på kurset. Vi har holdt samlivskurs i Norge og Sverige siden 2004. Vi er de mest erfarne Imago kursholdere her. Hundrevis av par har deltatt på våre samlivskurs, som scorer meget høyt på evalueringene i etterkant. Vi har også hatt kontakt med, og fulgt opp mange par. Vi vet derfor at samlivskurset har hjulpet mange til å forbedre og utvikle sitt parforhold. Som kliniske instruktører er vi medlemmer av det internasjonale Imagofakultet i USA og deltar aktivt i teori- og metodeutvikling innenfor par-relasjoner. 

Forskningsresultater
Imago samlivskurs er gjennomprøvd og videreutviklet i 16 år, og titusener av par verden over har deltatt på kurs. Forskning viser at samlivskurs påvirker forholdet i positiv retning for de aller fleste,
også ved oppfølgning etter et halvt og ett år. Forskningsprosjekt har også vist at Imago samlivskurs, i kombinasjon med parterapi, har positive konsekvenser for empati og tilfredshet i relasjonen.  

Praktiske opplysninger
Kursene foregår på Voksenåsen kultur- og konferansehotell i Oslo. Vi starter lørdag morgen og avslutter søndag ettermiddag. Det serveres lunsj begge dager, og det settes fram kaffe/te og frukt med mer.  Ved overnatting serveres tre retters middag og frokost neste dag.
Undervisningen er variert og veksler mellom korte foredrag, videoklipp, fantasireiser og praktiske øvelser. Dere får et omfattende kursmateriell, som også innholder flere oppgaver. Noen løses på kurset, mens de øvrige kan gjøres i etterkant. Foredragene foregår i gruppe, mens alle praktisk øvelser skjer parvis i skjermede lokaler. Ønsker dere veiledning underveis, får dere hjelp av oss og våre assistenter.

Vi anbefaler at dere overnatter på kursstedet for å bevare atmosfæren og kontakten som skapes gjennom kurset. Det legges opp til at middagen spises parvis. Resten av kvelden kan man evt. tilbringe samme med andre deltakere.

For tidspunkt, pris og påmelding, se kurskalender.

Les mer

Kurskalender