Parterapi

  • Opplever dere stadig uenighet og konflikter i parforholdet?
  • Har dere vokst fra hverandre og opplever frustrasjon og avvisning?
  • Opplever dere lite kommunikasjon og lidenskap, ensomhet og parallelliv?
  • Ønsker dere å vitalisere og utvikle forholdet videre?
     

Prøv Imago relasjonsterapi, en terapiform som har hjulpet mange par i slike situasjoner.

Terapien gir dere forståelse for hva det er å leve i et lengre forpliktende parforhold, hvorfor vi strever og opplever frustrasjoner, men også hvordan vi løser konfliktene for å gjenskape glede og et levende parforhold. 

Konflikt gir mulighet til vekst
I forelskelsen føles alt enkelt. Vi opplever å møte en fantastisk person, som fyller oss med glede og forventning. Når vi senere opplever konflikter og fastlåste mønstre, er dette svært frustrerende og vi beskylder ofte partneren for å være årsaken til alle problemene. Imago snur opp ned på denne forståelsen. Konflikten er ikke problemet men svaret på problemet. Måten paret mestrer konflikten på, er nøkkelen til varig kjærlighet.   

Underliggende følelser  
Konflikter er uunngåelig i et forpliktende forhold. Det som utløser konflikter er ofte uenighet om praktiske ting i dagliglivet. Diskusjoner, krangler og forsøk på å løse problemer forblir ofte på overflaten. Det dypere følelsemessige innholdet under konfliktene er sjelden utforsket eller forstått. Konsekvensen er ofte at partnerne begynner å bebreide og kritisere hverandre. Begge parter ser den andre som årsak til konfliktene og vender energien bort fra forholdet.

Forståelse på et dypere plan 
I imagoterapi får par hjelp til å bli kjent med hverandres emosjonelle historie og de underliggende årsakene til hvorfor konflikter oppstår. 
Dette gir forståelse på et dypere plan, hva som gjør partneren opprørt og hvordan dette henger sammen med barndommen. I et slikt perspektiv gir handlinger og reaksjonsmønstre mening for partneren. I terapien føres paret fra et til dels ubevisst parforhold til et modent og bevisst kjærlighetsforhold.

Imagodialogen
Paret lærer å kommunisere ved hjelp av Imagodialogen. Denne dialogformen skaper trygghet og kontakt. I terapirommet hjelper den paret til å være i dialog om konfliktfylte og følelsesladde temaer. Ved å bruke Imagodialogen og andre verktøy unngår paret å påføre hverandre skyld, skam, kritikk og bebreidelser. De utvikler i stedet gjensidig forståelse og støtte. 

Ta kontakt!
Vi tilbyr parterapi etter Imago relasjonsterapi metoden. Arbeidet foregår i en strukturert form og tilpasses det enkelte par. Våre samtaleprosesser og kommunikasjonsverktøy gjør at det skapes trygge rammer. Dette sikrer at dere kan utvikle kontakt, god kommunikasjon og en dialogisk relasjon. Terapien foregår med en eller to terapeuter til stede. En sesjon er en dobbeltime, dvs. 90 minutter, vanligvis annenhver uke. Ta kontakt for informasjon, pris og reservering av tid.