Samlivskurs

I arbeidslivet brukes det mye ressurser på kurs, teambuiliding og sosiale tiltak. Det utvikles visjon, verdier og handlingsplaner. Men hva med parforholdet, som er vår viktigste følelsemessige og økonomiske investering. Hva gjør vi for å sikre og øke verdien av den investeringen?

Delta på vårt samlivskurs og del erfaringen med mange som har gjort det før deg. Ikke sjelden hører vi følgende utsagn:

- Dette er den beste investeringen vi har gjort på lenge. I løpet av kurset fikk vi tilbake den energien som var i forholdet den første tiden. 

 Samlivskurs er for dere som: 

 • lever i en god relasjon og ønsker å utvikle denne videre 
 • har innledet et nytt forhold, som dere ønsker skal bestå
 • vil tilføre parforholdet ny energi fordi barn, arbeid mm. har hatt fokus de siste årene
 • har et problematisk forhold og vil lære metoder for å løse opp i uenighet og konflikter 
 • opplever at forholdet er i faresonen og vil finne ut om dere skal fortsette sammen
 • ønsker å lære mer om dere selv og relasjonen
   

Hvordan skape en bevisst kjærlighetsrelasjon?   
Kurset er utformet for å skape kontakt og bygge bro mellom ”din og min” verden. Dere lærer kommunikasjonsmetoder, som styrker de resursene som allerede finnes og får kunnskap om hvordan dere kan løse opp konflikter og fastlåste mønstre.

Dere får informasjon om fasene alle forhold går gjennom og forskningsresultater om hva som får parforhold til å fungere. Videre omtales dagens relasjonelle hjerneforskning og hvordan den kan forklare våre reaksjonsmønstre i nære forhold. Vi sier også noe om den siste hjerteforskningen, som viser at hjertet ikke bare er en metafor for kjærlighet, men også et vitalt organ med betydning for relasjoner og utvikling av empati. Vi ser på den psykologiske bagasjen for å forstå hva vi har med inn i parforholdet. Videre får dere informasjon om hvordan dere kan utvikle sider som er holdt tilbake. I løpet av kurset legges også grunnlaget for hvordan dere kan følge opp i etterkant. Målet er å lære hvordan vi kan skape en bevisst og levende kjærlighetsrelasjon.

Hva kan du forvente å få ut av et Imago samlivskurs?

 • Medfølelse med, og forståelse for partneren din
 • Forståelse for hvorfor du ble forelsket i akkurat din partner 
 • Forståelse for at konflikter og maktkamp er en naturlig del av forholdet
 • Kunnskap om hvordan frustrasjoner og konflikter kan forvandles til positiv energi
 • Forståelse for hvordan bagasjen vi har med inn i et forhold påvirker dynamikken
 • Hjelp til å løse opp fastlåste mønstre
 • Verktøy til å gjenskape kjærlighet og lidenskap
 • Metode for å snakke om viktige ting på en trygg måte
   

Vi kan love dere en helg med alvor, humor og glede!

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Voksenåsen kultur- og konferansehotel i Oslo.
Det starter lørdagen kl. 9.00 og avslutter søndag kl. 18.00.

Pris kr. 10 800 inkl. overnatting og full pensjon.

Kontaktperson: Marit Fjestad Nilsen, tlf. 930 19 228. E-post: maritnilsen@broadpark.no 
Se mer informasjon under kurskalender.