Selvutvikling

Bli med på en spennende oppdagelsesreise i deg selv, din historie og hvordan du kan utvikle ditt fulle potensiale! Et kurs i selvutvikling gir deg mulighet til en ny start på en stadig mer bevisst og fullkommen utgave av deg selv og den du virkelig ønsker å være!

Bli deg selv!

Hvordan kan vi utvikle de sidene av oss selv som har vært holdt tilbake og ikke riktig fått lov til å leve? Det handler om gradvis å bli seg selv og “komme forbi” de sidene som hindrer oss, utvikle vår personlighet og det skattekammer av evner og ressurser som vi av en eller annen grunn ikke fikk utviklet.

Karakterutvikling
Vi kaller det også for et “karakterutviklingskurs”. Vår karakter er forbundet med alle de overlevelsesstrategiene vi utviklet i vår barndom og oppvekst – for å overleve. Problemet med våre overlevelsesstrategier i voksen alder er at de ikke lenger er funksjonelle. De står i veien for oss og skaper problemer i våre parforhold og andre relasjoner. Kurset handler om å utvikle oss videre, løse opp i våre overlevelses-strategier og virkelig utvikle vår karakter i pakt med den vi virkelig er og ønsker å være, både for oss selv og i våre relasjoner. Dette er karakterutvikling. Vår karakter er grunnstammen i vår personlighet og fundamentet i vårt liv.

Hva sier tidligere deltakere? 
"Det viktigste - og kanskje det som skiller dette selvutviklingeskurs fra andre kurs, er opplevelsen av de genuint menneskelige møtene, kontakten som oppstår, nærheten og sårbarheten. Kurset rører, berører og beveger deltakerne på en måte som setter dype, positive spor for alltid. Du glemmer ikke et selvutviklingskurs med Helge og Britt!"

Praktisk informasjon
Kurset holdes i Asker og går over tre dager, fredag til søndag.
Se mer informasjon under kurskalender.