Självutveckling - info på svenska

«You are born in connection, you are hurt in disconnection, you are healed in reconnection«                

Bli dig själv! Hur kan vi utveckla de sidor av oss själva som har hållits tillbaka och inte riktigt fått lov att leva? Det handlar om att gradvis bli sig själv och “komma förbi” de sidor som hindrar oss, utveckla vår personlighet och den skattkammare av förmågor och resurser som vi av en eller annan anledning inte har utvecklat.

Karaktärutveckling. Vår karaktär är grundstommen i vår personlighet och fundamentet i vårt liv. Den är förbunden med alla de överlevnadsstrategier vi har utvecklat i vår barndom och uppväxt – för att överleva. Problemet med våra överlevnadsstrategier i vuxen ålder är att de inte längre är funktionella. De står i vägen för oss och skaper problem i våra parförhållanden och andra relationer.

Kursen handlar om att lösa upp i våra överlevnadsstrategier och utveckla vår karaktär i pakt med den vi verkligen är och önskar att vara, både för oss själva och i våra relationer.

Kursen innebär ett aktivt individuellt arbete, deltagande och medskapande i grupp-processer och den erbjuder en kreativ, trygg och stödjande miljö som stimulerar till växt och utveckling.

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I change.” (Carl Rogers)

Kurset startar fredag 16 september kl 10.00 och slutar söndag 18 september kl. 16.00

Plats: Drengsrudhagen 80, Asker

Pris: 3.800 nkr inkl. lunch, kaffe/te

Les mer

Kurskalender