Utdanning

Utdanning/sertifisering som Imago parterapeut og Imago facilitator tilbys i flere land, men i Norge kun ved det Norske Imago Institutt. Les om facilitatorutdanningen via link til høyre.  

Imago parterapeut
Imago er en teori og metode for utvikling av relasjoner, faglig forankret i psykologi og hjerneforskning. Teorien gir deg forståelse for hvorfor frustrasjoner og konflikter oppstår, og metoden gir deg verktøyet til å løse opp i disse.     


Om utdanningen
Vi legger vekt på teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og personlig vekst. Deltagerne lærer om imagobegrepet (bildet av våre omsorgspersoner), hvordan sår og umøtte behov i barndommen former og preger vår karakter og hvilken rolle vårt imago spiller i relasjoner og partnervalg. Videre presenteres metoder for å arbeide med par på en ny og effektiv måte. Sentralt er Imagodialogen og andre dialogprosesser, som hjelper par å løse opp gamle overlevelses- og forsvarstrategier og utvikle et bevisst kjærlighet-sforhold, hvor de kan støtte hverandre i personlig utvikling og oppleve fordypet vennskap, nærhet, kjærlighet og intimitet.

Fra innholdet
Del I. Metateori, grunleggende antagelser og et paradigmeskifte i forståelse av, og metoder for å arbeide med par. Selvets utvikling, utvikling av overlevelsesstrategier og hvordan disse påvirker relasjoner. Kommunikasjonsprosesser. De forskjellige elementer i imagodialogen. Kliniske demonstrasjoner av terapeutiske teknikker og prosesser. Øvelser i små grupper.  
Del II. Teori om forelskelsen, partnervalg og maktkamp som naturlig fase i parforholdet. Symbiose, differensiering, utvikling av karakter, tap av empati, selvhatets opprinnelse, projeksjoner, minimerende/maksimerende strategier, selvets utvikling. Motstand mot forandring og kjernekonflikter i parforhold. Teknikker som initierer forandring, prosesser som skaper/gjenskaper romantikk. Kliniske demonstrasjoner, øvelser i grupper og veiledning.
Del III. Begrepet "containment" (å romme gode/vonde opplevelser og erfaringer) i parforholdet, håndtering av sterke negative følelser, prosesser for positive følelser, visjonsarbeid. Planlegging og gjennomføring av terapiforløp. Øvelser i grupper og veiledning. 


Praktiske opplysninger
Det kliniske treningsprogrammet er på 96 timer, fordelt på tre moduler over fire dager (torsdag – søndag). Undervisningen foregår vanligvis i Oslo-området. Modulene går med to-tre måneders mellomrom for å stimulere til klinisk tilpasning og integrering av materialet. Deretter følger veiledning en dag pr. måned i seks måneder. Det skal også skrives to rapporter, henholdsvis 3 og 6 mnd. etter undervisningen er avsluttet. Her beskrives personlige og profesjonelle erfaringer. I tillegg skal alle deltagerne assistere på et parkurs for å integrere egne personlige erfaringer med teori og praksis.  
Pris: Kr. 26.000. Utgifter til parkurs og veiledning (seks dager) kommer i tillegg.

Opptakskriterier og søknad

 • Min. bachelor-utdannelse innenfor helse-/sosialfag og relevant terapiutdannelse i henhold til de regler i pågjeldende land. I Norge: kliniske psykologspesialist, psykiatrispesialist eller annen yrkesutdanning med terapiutdannelse
 • Deltakelse på Imago parkurs sammen med partner (evt. med kollega, venn eller andre)
 • Søkere må være utøvende terapeuter og ha minst 300 timers veiledning (hvorav 150 timers individuell veiledning)
   

Søknaden må inneholde:

 • Navn, adresse, tlf. og e-post
 • Utdannelse med spesiell vekt på terapiutdannelse
 • Nåværende og tidligere arbeidsforhold/Antall år som terapeut
 • Veiledning - antall timer, navn på veileder/veileders kvalifikasjoner
 • Egen terapi
 • Erfaringer med parterapi
   

Søknaden og CV sendes Det Norske Imago Institutt.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Tlf.: +47 41220805, e-post: info@imagoterapi.com