Imago fasilitator

- en utdanning/sertifisering for yrker der relasjoner og relasjonsutvikling er sentralt

Utdanningen som Imago fasilitator lærer deg å skape sterke, livskraftige og produktive relasjoner ved hjelp av Imago teori og metode. Å arbeide med Imago, betyr å utvide sin bevissthet, om seg selv, andre og det som skjer i "rommet i mellom". Deltakerne får kunnskap om hvordan Imago kan brukes til personlig utvikling og til å styrke relasjoner. De lærer bl.a. å se under overflaten i uoverensstemmelser og konflikter for å avdekke underliggende følelser og behov hos de involverte. Ved å identifisere problemene, deres dypere årsaker og alternative løsninger, er det mulig å utvikle sunne og livskraftige relasjoner mellom individer, i dyader, grupper og organisasjoner.  

Målgrupper
Imago er bl.a. godt egnet for sosionomer, leger, sykepleiere, sosial- og helsearbeidere, advokater, prester, ledere, coacher, pedagoger, kommunikasjonsrådgivere og organisasjonskonsulenter. 


Praktiske opplysninger
Utdanningen består av forelesninger og praktiske øvelser samt prosesser for personlig utvikling. Undervisningen foregår vanligvis i Oslo-området. Den er delt opp i fire moduler á fire dager (torsdag – søndag) med to-tre måneders mellomrom. Dette gjør det mulig å tilpasse og integrere det man lærer i det daglige arbeidet. Deretter følger veiledning/coaching i seks måneder, samtidig som det gjennomføres en prosjektoppgave.

Opptakskrav

 • Deltakelse på Imago parkurs, sammen med partner (evt. kollega, venn eller familiemedlem)
 • Et yrke der Imago prosesser kan brukes
   

For sertifisering kreves:

 • Aktiv deltagelse i hele utdanningsforløpet
 • Presentasjon av tre DVDer med følgende innhold:
  • Bruk av imagodialogen innenfor eget arbeidsområde
  • Presentasjon av eget prosjekt
  • Resultat av prosjektet (hvis dette er i en slik form at DVD er egnet medium)
 • To oppfølgings-rapporter etter at undervisningen er avsluttet
 • Konsultasjon hos en av instruktørene for å få veiledning i hvordan individuelle prosjekter skal implementeres
   

Etter sertifisering kan du bli medlem i den nasjonale Imagoforeningen. Du kan delta på møter og stå oppført på foreningens hjemmeside. Videre kan du bli medlem i den internasjonale foreningen (IRI),  profesjonelle nettverk, årlige konferanser mm.

Pris: Kr. 32 000.
Utgifter til parkurs og veiledning i etterkant (6 dager), kommer i tillegg.

Mer informasjon?
Ta kontakt med Det Norske Imago Institutt for mer informasjon og evt. påmelding.
Tlf.: +47 41220805, e-post: info@imagoterapi.com